Modlitewnik

W wielkopostnej modlitwie za kapłanów Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2022 (i nie tylko) będziemy odmawiać Litanię do świętego Jana Sarkandra w połączeniu z modlitwą za personalnie wskazanego duchownego:

  

LITANIA DO ŚW. JANA SARKANDRA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo — módl się za nami!
Matko Kościoła,
Królowo Męczenników,


Święty Janie Sarkandrze, —  módl się za nami!
Męczenniku za wiarę
Gorliwy sługo Chrystusa Pana,
Niestrudzony głosicielu Słowa Bożego,
Męczenniku jedności i pojednania,
Przykładzie gorliwości kapłańskiej,
Wzorze spowiedników,
Niezachwiany stróżu tajemnicy spowiedzi,  — módl się za nami!
Nawołujący grzeszników do pokuty,
Odważnie występujący w obronie praw Kościoła,
Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Wzorze cierpliwości i pokory,
Orędowniku we wszelkich potrzebach,

Patronie Diecezji Bielsko – Żywieckiej,
Patronie Śląska Cieszyńskiego,

Bądź nam miłościw,  — wybaw nas Panie!
Od każdego grzechu,
Od powikłań sumienia,
Od odkładania spowiedzi i pokuty,
Od niebezpieczeństw grożących ciału i duszy,
Od fałszywych ludzi i zdrady przyjaciół,
Od wyjawiania tajemnic nam powierzonych, — wybaw nas Panie!
Od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,
Przez Twoje skazanie na śmierć krzyżową,
Przez Twoje haniebne zrównanie z łotrami,
Przez pośmiewiska doznane od faryzeuszów,
Przez ofiarną śmierć Twoją,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, —   wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś nas do czytania i umiłowania Pisma Świętego doprowadzić raczył,
Abyś nam łaski nawrócenia i świętości życia udzielić raczył,
Abyś wszystkich chrześcijan do jedności wiary przyprowadzić raczył,
Abyś cześć świętego Jana Sarkandra pomnożyć raczył,
Abyś prośby wszystkich Jego czcicieli przyjąć raczył,
Synu Boży,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K. Módl się za nami święty Janie Sarkandrze,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, któryś świetego Jana, męczennika w wyznawaniu prawdziwej wiary umocnić raczył, * prosimy Cię, udziel nam łaski odważnego trwania w świętej wierze * i spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu szerzyli jedność myśli i serc wśród wszystkich wyznawców Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA ZA KSIĘDZA

 

Boże, źródło wszelkiego dobra,

dziękuję Ci, że Ty w Swojej miłości

obdarzyłeś księdza ………………… godnością kapłaństwa.

Zapragnąłeś, by był on

szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień,

a Ty mocą Ducha Świętego prowadź,

kieruj i bądź z nim.

Polecam jego duszę i ciało.

Polecam jego radości i nadzieje,

wszystkie trudy i dolegliwości.

Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem,

otaczaj życzliwymi ludźmi.

Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem,

niewinnym sercem

i czystym ciałem zawsze Tobie służył.

Amen.