Dlaczego modlimy się za wstawiennictwem świętego Jana Sarkandra?

List Pasterski Biskupa Bielsko-Żywieckiego - Adwent 2019 z okazji ogłoszenia Roku św. Jana Sarkandra